ביטוח עסק

ביטוח עסק מחיר

 המחירון לביטוח עסק מותאם באופן אישי לכל עסק, וכן ההטבות והמבצעים

!ישנה הטבה שמרבית בעלי העסקים זכאים לקבל אותה!

קבלו  4 מליון רובד שנני בביטוח צד ג׳ לעסק

צרו קשר לבדיכת הזכאות שלכם להטבה

לקוחות פרטניים של מערכות סולאריות

לקוחות החברות הסולאריות שעל גבי מתקניהן (מבנה מגורים, מפעל, מבנה מסחרי) הוקמו מערכות סולאריות בבעלותם, יוכלו לערוך ביטוח למערכות אלה במסגרת הביטוחים הכוללים שלהם, אם קיימים, לרבות ביטוחי רכוש וחבויות וכן ביטוח אובדן תוצאתי שיכלול הוצאות מוגדלות עקב נזק מכוסה.

 

חבות לקוחותינו בגין נזקים שאירעו למערכות בבעלות החברה הסולארית שהוקמו על גבי מתקניהם תכוסה אף היא

במסגרת ביטוחי הרכוש והחבות שלהם בחברתנו, אם לא ויתרה החברה הסולארית על שיבוב כלפיהם. צרו קשר לשיחת ייעוץ ללא עלות.

ביטוח לעסק שלך! אנו נדאג לנטרל סיכונים, ואתה תדאג לפתח את העסק..

אנו במשפחת דוד מחבקים את בעלי העסקים, ומתאימים לכל בעל עסק מטריה ביטוחית לפי הצרכים הייחודיים והנדרשים לעסק, התאמת מחיר מדויקת והטבות מותאומות אישית לכל עסק.

 

אנו מעניקים מענה לכיסויים נלווים כגון: כיסויי אש, פריצה, חבויות, שוד, אחריות מקצועית, צד שלישי, רעידת אדמה ונזקי טבע,

לצד סיכונים מיוחדים הדורשים התמחות בסוגי הסיכון, דוגמת: אובדן רווחים, חבות המוצר, נאמנות עובדים, שבר מכני, שבר אלקטרוני, דירקטורים, עבודות קבלניות ועוד.

אנו נדאג לנהל את הסיכונים שלך כבעל העסק, בצורה נכונה, מקצועית ומחושבת,

וכך תוכל להתרכז בניהול העסק ללא חשש מחשיפה לאותם הסיכונים. 

בהתאמת הביטוח 

 

כמו כן,

תוכל לקבל תחת קורת גג אחת מענה לצרכים שלך כמעסיק:

 • קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים לעובדים,

 • ביטוחי אובדן כושר עבודה,

 • נכות/מוות מתאונה,

 • ביטוחי רכב ועוד

ניתן למצוא אצלנו מענה לשלל סוגי עסקים:

 • ביטוח חברות ניקיון וכוח אדם,

 • ביטוח חברות שמירה ואבטחה,

 • ביטוח פאבים ומועדונים,

 • ביטוח מפעלים,

 • ביטוח מתקנים מתנפחים,

 • ביטוח בתי ספר לנהיגה,

 • ביטוח קבלנים ועוד.

 • בעלי עסקים קטנים / בינוניים / וגדולים

Business Conference

ביטוח חובה לעסק

Business Meeting

מהו ביטוח סייבר

עיקרי הכיסוי הביטוחי:

 • ביטוח אש למבנה ולתכולה - כיסוי זה יעניק לך פיצוי במקרה שתפרוץ אש בעסקך ויגרם נזק לרכוש ו/או לתכולה. של בית העסק. 

 • הוצאות פינוי הריסות - כיסוי זה יפצה אותך בגין הוצאות שהוצאת על מנת לפנות את הריסות עסקך באם נהרס בעקבות ארוע ביטוחי מכוסה. 

 • חבויות - כיסוי זה ידאג לפצותך במקרה שנתבעת על ידי צד שלישי או אחד מעובדיך. 

 • כספי בית העסק - כספי העסק שלך אבדו כתוצאה ממעשה שוד או גניבה, בזמן העברתם אל מחוץ לעסק או בזמן שהיו בעסק,כיסוי זה ידאג לפצותך בשל כך. 

 • מראות, שמשות ושלטים - במקרה של שבר תאונתי של שמשות מראות ושלטים בבית העסק שלך, חברתנו תפצה אותך בגובה הנזק שנגרם להם. 

ביטוח ייחודי למשרד

מה הוא כולל:

 • תכולת המשרד- כיסוי במתכונת כל הסיכונים כולל פריצה רעידת אדמה ונזקי טבע 

 • שחזור מסמכים 

 • שבר שמשות 

 • מבנה המשרד-  כיסוי אש מורחב כולל רעידת אדמה ונזקי טבע 

 • נזקי מים 

 • ביטוח מערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני 

 • הוצאות משרד על בסיס יומי 

 • חבות מעבידים 

 • אחריות כלפי צד ג' 

 • רכוש במעבר 

 • כספים 

 • תאונות אישיות

 •  אין צורך בסקר חדש  עד 2 מיליון ₪ ועד 500,000 ₪ לכיסוי פריצה

 • כיסוי לאובדן הכנסות או אובדן רווחים

בהרחבות של רמי דוד- סוכנות לביטוח לבתי עסק קיים כיסוי למניעת גישה עקב נזק פיזי לרכוש בשכנות!!!

ביטוח בתי כנסת

תוכנית הביטוח כוללת:

 
 
 1. ביטוח אש מורחב
  מבנה (מבניה מסיבית) - עד 1,000,000 ש"ח. 
  תכולה כללית - עד 500,000 ש"ח.
  ספרי תורה - עד 5 ספרים, מקסימום לספר -  120,000 ש"ח, עד 600,000 ש"ח.
  פריצה על בסיס נזק ראשון - עד 600,000 ש"ח. 

 2. הרחבות כלולות:
  כיסוי לספרי תורה הינו על בסיס כל הסיכונים.
  כיסוי לספרי תורה, על בסיס ערך מוסכם שאינו כפוף לביטוח חסר.
  כיסוי לספרי תורה גם בהימצאם בבתי אבלים ואצל סופר סת"ם לרבות בהעברה.
  כיסוי לספר תורה עקב פסילתו משימוש עד 100,000 ש"ח.
  כיסוי לתשמישי קדושה וחפצי מתפללים עד 4,000 ש"ח למתפלל ועד 40,000 ש"ח בסה"כ.
  כיסוי פריצה לרכוש בארון הקודש ובלבד שנותרו סימני אלימות.
  נזקי רעידת אדמה וטבע.

 3. אחריות כלפי צד שלישי
  גבולות אחריות למקרה ולתקופה – 1,000,000 ש"ח.

 4. הרחבות כלולות:
  אחריות המבוטח כלפי מתפללים, מתנדבים ואורחים.
  כיסוי לאירועים המאורגנים ע"י בית הכנסת – עד 100 איש לרבות הרעלה ממזון ומשקה.

 5. חבות מעבידים
  גבולות אחריות – 6,000,000 ש"ח לעובד ו- 20,000,000 ש"ח לתקופה.
  הכיסוי כולל עד 3 עובדים קבועים.

 6. פרמיה ברוטו
  עד 50 מושבים – 40 ש"ח למושב – פרמיה מינימלית לפוליסה – 2,000 ש"ח.
  עד 100 מושבים – 37.5 ש"ח למושב – פרמיה מינימלית לפוליסה – 2,000 ש"ח.
  עד 150 מושבים – 35 ש"ח למושב – פרמיה מינימלית לפוליסה – 3,750 ש"ח.
  עד 200 מושבים – 30 ש"ח למושב – פרמיה מינימלית לפוליסה – 5,250 ש"ח.
  עד 300 מושבים – 27.5 ש"ח למושב – פרמיה מינימלית לפוליסה – 6,000 ש"ח.
  ניתן להרחיב לכיסוי פריצה על בסיס סכום ביטוח מלא בתוספת פרמיה.

 7. השתתפות עצמית
  רעידת אדמה – כמקובל
  נזקי טבע – כמקובל
  צד שלישי – 4,500 ש"ח
  חבות מעבידים – 4,500 ש"ח
  ספרי תורה – 2% מהנזק, מינימום 400 ש"ח ובנזקי פריצה 2.5% מינימום 4,000 ש"ח
  פריצה לתכולה אחרת – 4,500 ש"ח.
  כל נזק אחר -4,500 ש"ח

 8. הגנות וסקרים
  המלצות מיגון קבועות ללא צורך בסקר מקדים.

פוליסת מערכות סולאריות

פוליסה להפקת חשמל ממערכות סולאריות

 
 

מערכי הביטוח של חברות סולאריות וצרכניהן מטופלים על ידינו מזה זמן, ולאחר שהפקנו לקחים מצורכיהן ומהפתרונות המתבקשים על ידיהן אנו שמחים להציג בפני הציבור את מערך הביטוח שגיבשנו לעסקים אלה.

אנו מבחינים כמובן בין חברות יזמיות להקמת המערכות הסולאריות ובין הצרכנים הפרטניים שלהם, ולהלן תוכניותינו:

חברות למתקנים סולאריים

חברות אלה יבוטחו על ידינו במסגרת הביטוחים הבאים, המכסים את הפעילויות שלהן מתחילתן ועד סופן.

 • ביטוח רכוש למערכות
  ביטוח רכוש למערכות בבעלות החברה, לרבות סיכוני סערה וסופה, שבר תאונתי של פאנלים בשנה הראשונה לקיבועם, פגיעת ברק וסיכונים נוספים הנכללים בביטוח "אש מורחב".
  הפוליסה תכלול סעיף ויתור על תחלוף כלפי בעלי הנכסים שעל גביהם מותקנות המערכות.

 • ביטוח אובדן רווחים
  ביטוח אובדן רווחים בגין נזקי רכוש למערכות הנ"ל שבבעלות החברה ונכסי החברה בכללם, יבוטח על ידינו תוך התייחסות לשיעור השפעת כל מתקן על הרווח הגולמי המבוטח והשפעת נזק למרכז הלוגיסטי או למחשב המרכזי על הרווח הגולמי המבוטח ועל חובות אבודים.
  הפוליסה תכלול פיצוי בגין קנסות ופיצויים חוזיים שהמבוטח יהיה חייב בתשלומם עפ"י הסכם בגין אי אפשרות ביצוע או איחור בביצוע התחייבויות חוזיות עקב אירוע אובדן או נזק המכוסה על פי פוליסת האש של המבוטח, וכן תכלול סעיף ויתור על תחלוף כלפי בעלי הנכסים שעל גביהם מותקנות המערכות.

 • ביטוח אחריות כלפי צד ג'
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכלול כיסוי לעבודות תחזוקה קטנות של המתקנים, חבות בגין נזק לרכוש שפועלים בו וביטול חריג אחריות מקצועית לעניין נזקי גוף ורכוש במהלך פעולות התחזוקה.

 • ביטוח חבות מעבידים
  ביטוח חבות מעבידים בגין חבות המבוטח כלפי עובדיו וכלפי קבלני משנה ועובדיהם (לרבות תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי לגבי ניזוקים שהמבוטח אינו חייב בתשלומי ביטוח לאומי בגינם) גם בהיותם מועסקים בעבודות הקמה, הרכבה, תחזוקה ועבודות גובה.

 • ביטוח חבות המוצר
  הביטוח יכסה את חבותו של המבוטח בגין המערכות הסולאריות שהוקמו, הורכבו ותוחזקו על ידו לאחר מסירתן והשלמת עבודותיו בהן, לרבות חלקים ומערכות שיובאו על ידו מחו"ל.
  הפוליסה תכלול חבות בקשר עם מתקנים שבבעלות המבוטח שהותקנו בחצרי לקוחותיו.
  חבות בגין נזק כספי טהור (לרבות הוצאות מוגדלות) שנגרם על ידי השבתה עקב פגמים בטיב ובאיכות החומרים או באופן התקנתם, ואשר נגרם ללקוחות תכוסה עד לסך מוסכם לחודש למתקן, עד לסך מוסכם בסה"כ למתקן, ועד לסך מוסכם לכל תקופת הביטוח.

 • ביטוח עבודות הקמה
  הפוליסה תהא פוליסה פתוחה לכיסוי עבודות הקמה הכוללת כיסוי על פי 'כל הסיכונים רכוש' וביטוח 'אחריות כלפי צד שלישי'.
  הפוליסה תכלול כיסוי שבר מכני בתקופת הרצה של 4 שבועות ונזק לרכוש סמוך ולרכוש שעליו עובדים בגבול אחריות מוסכם.
  סיכון גניבה אלימה לפריטים תחת כיפת השמים בעת ההקמה (לרבות פנלים) יינתן בהיותם מקובעים ובמיגון מתאים.
  פריצה וגניבה אלימה של פנלים בעת הימצאם במחסן שקירותיו בטון ובלוקים, תקרתו בטון ובהיותו סגור, נעול ומוגן כפי דרישותינו יכללו בכיסוי, וכן יכוסה שינוע אלמנטים המהווים חלק מן המערכות מחצרי המבוטח לאתר ההקמה.

 • ביטוח השקעה כספית
  יש באפשרותנו לכסות אובדן תשואה חזויה, כפי תוכנית עסקית ומפרטים טכניים שיוצגו בפנינו,  עקב סיכונים שונים אשר יפורטו להלן לתקופה שעד 5 שנים ממועד גמר הקמה של המערכות:  
  עקב סיכוני אש מורחב.
  אי עמידה בתוכנית העסקית עקב תכנון לקוי של המערכת כחלק מחבות המתכננים.
  אי עמידה בתוכנית העסקית עקב שינויים בתנאי מזג אוויר ואקלים שנוצרו לאחר שלב ההקמה.
  חברות יזמיות בראשית דרכן בנושא זה יבוטחו בביטוחים שבהם תיערך התאמה מעת לעת ואשר הפרמיה הפקדונית בהן מתייחסת לשלבי הצמיחה העתידית.

מוקד מידע:

במידה וברצונכם לשאול שאלות נוספות בנושא או לקבל הבהרות,

תוכלו לפנות למוקד המידע:

טלפון: 1-700-50-70-11. | דוא"ל: ishai@rami-david.co.il 

או להשאיר פרטים ונציג יחזור אליכם תוך 24 שעות

לראש העמוד