מחירון 2020

בעקבות הרפורמות החדשות בנעף הביטוח , הוטלו על הסוכן מטלות חדשות שלא היו קיימות קודם. לכן, בגין שירותים אנו גובים דמי טיפול/ייעוץ

            אלמנטרי 

                                   דמי טיפול בגין ביטוח רכב/דירה/עסקים ייגבו כפי שיסוכם ויאושר עם הלקוח במעמד העסקה
הצעה לביטוח עסק/משרד – פניה חדשה (דמי הטיפול יקוזזו

מעלות הביטוח במידה ויבוצע דרכינו) 200 ש”ח

אישור היעדר תביעות - מעבר לפעם אחת 50 ש”ח

אישורים ללקוחות שאינם מבוטחי המשרד כיום (היעדר תביעות/ אחר) 80 ש”ח

תביעות אלמנטר                            

תביעת רכב כנגד צד ג' - ריכוז המסמכים ושליחתם ללקוח להמשך טיפולו  - 200 ש"ח

תביעת רכב כנגד צד ג' - ניהול מלא  - 500 ש"ח

תביעת רכב צד ג' - ריכוז המסמכים ושליחתם ללקוח להמשך טיפולו  - 200 ש"ח

תביעת רכב צד ג' - ניהול מלא  - 500 ש"ח

תביעות חיים , בריאות , סיעוד                   

תביעת חיים/בריאות - ייעוצים ובדיקות,אבחונים וכו'  - 450 ש"ח

תביעת חיים/בריאות - מוות/מחלות קשות - איסוף חומר למבוטח  - 450 ש"ח

תביעת חיים/בריאות - מוות/מחלות קשות - ניהול מלא  - 1,000 ש"ח

תביעת חיים/בריאות - תביעות קטנות  - 200 ש"ח

         

ביטוח חיים , בריאות , סיעודי                  

בקשה לביטול פוליסה - לפוליסה שלא במשרדינו - 80 ש"ח

מינוי סוכן על פוליסה - 100 ש"ח

עדכון שינויים בפוליסה - לפוליסה שלא במשרדינו - 100 ש"ח

אישור מס - לפוליסה שלא במשרדינו - 100 ש"ח​

הלוואה - פתיחת תיק - 1,000ש"ח

טיפול בריסק זמני וטופסי 161 - 100 ש"ח

עזיבת עבודה וקבלת בעלות - לפוליסה שלא במשרדינו -     150 ש"ח

   העתקי פוליסה – הנפקת העתק פוליסה ומשלוח - 80 ש"ח

פדיון - 10 % מגובה הפדיון

ניהול קרן פנסיה/השתלמות/גמל/מנהלים - 100 ש"ח חודשי

שינוי בדמי הניהול - לפוליסה שלא במשרדינו - 150 ש"ח

קבלת קצבה - 1,500 ש"ח

 ניודים - לפוליסה שלא במשרדינו - 100 ש"ח לכל קופה אך לא יותר מ1,000 ש"ח

 
       

לראש העמוד