מימון ואשראי לעסקים

פתרונות אשראי ומימון חוץ בנקאי לעסקים

נכיונות שיקים מסחריים

נכיונות שיקים לתקופות של עד 360 יום

העמדת האשראי בתוך יום עסקים

קבלת אישור מיידי לעסקה באפליקציה

תכניות אשראי ומימון הון חוזר

מסלול ללקוחות : הארכת תנאי האשראי ב180 ימים נוספים

מסלול לספקים : הקדמת תשלום הלקוחות לספק

מימון הון חוזר ללא בטחונות , מעבר לאובליגו הבנקאי

חיסכון בעלויות באמצעות הנחות מזומן

מימון נדל"ן

מימון בהתאמה אישית לרכישת כל סוגי הנדל"ן 

הלוואות לכל מטרה כנגד שעבוד נכסים קיימים : משרדים , דירות , קרקעות , מבנים

ליווי פיננסי מלא ליזמים בפרויקטי בנייה בכלל ותמ"א 38 בפרט

הלוואות גישור והשלמות הון

ליסינג ומימון ציוד

ליסינג מימוני למימון רכישת ציוד וכלי צמ"ה

הלוואות לרכישת ציוד וכלי צמ"ה

buy and lease back - מתן אשראי להון חוזר באמצעות נכסים קיימים של העסק

מוקד מידע:

לראש העמוד