shutterstock_287262014.png
insurance_icones-37.png

 -מעוניינים בפתרונות אשראי והלוואה חוץ בנקאית לעסק

!משפחת דוד פה עבורכם

?איך מקבלים אשראי לעסק

מימון חוץ בנקאי לעסקים מחברת מימון הוא הפיתרון הטוב ביותר והיעיל ביותר לבעלי עסקים המעונייניים בהלוואה מיידית לעסק

תוכניות אשראי ומימון הון חוזר

צרו קשר לקבלת אשראי לעסק

?איך מקבלים הלווואה לכל מטרה

תכניות אשראי ומימון הון חוזר

מסלול ללקוחות : הארכת תנאי

האשראי ב180 ימים נוספים

מסלול לספקים : הקדמת תשלום הלקוחות לספק

מימון הון חוזר ללא בטחונות , מעבר לאובליגו הבנקאי

חיסכון בעלויות באמצעות הנחות מזומן

Financial Report

הלוואות לכל מטרה

נכיונות שיקים מסחריים

נכיונות שיקים לתקופות של עד

360 יום

העמדת האשראי בתוך יום עסקים

קבלת אישור מיידי לעסקה באפליקציה

מימון נדל"ן

מימון בהתאמה אישית לרכישת

זכל סוגי הנדל"ן

הלוואות לכל מטרה כנגד שעבוד נכסים קיימים : משרדים , דירות , קרקעות , מבנים

ליווי פיננסי מלא ליזמים בפרויקטי בנייה בכלל ותמ"א 38 בפרט 

הלוואות גישור והשלמות הון

ליסינג ומימון ציוד

ליסינג מימוני למימון רכישת ציוד וכלי צמ"ה

הלוואות לרכישת ציוד וכלי צמ"ה

 מתן אשראי להון חוזר באמצעות נכסים קיימים של העסק

צרו קשר לקבלת הללואה חוץ בנקאית לעסק

לראש העמוד