קרן פנסיה

קרן פנסיה בררת מחדל 

בדמי ניהול כמעט אפסיים מהצבירה:

מיטב דש והלמן-אלדובי זכו במכרז קרן ברירת המחדל

האוצר פרסם את זהות הזוכים ואת דמי הניהול:

במיטב דש ישלמו החוסכים 1.31% מההפקדות ו-0.01% מהצבירה

בהלמן-אלדובי 1.49% מההפקדות ו-0.001% מהצבירה

מוקד מידע:

במידה וברצונכם לשאול שאלות נוספות בנושא או לקבל הבהרות,

תוכלו לפנות למוקד המידע:

טלפון: 1-700-50-70-11. | דוא"ל: ishai@rami-david.co.il 

או להשאיר פרטים ונציג יחזור אליכם תוך 24 שעות

קרן פנסיה מקיפה לעמיתים חדשים 

על פי החלטת הממשלה מיום 29.3.95, חלו שינויים בתנאי ההשקעות ומסגרת הפעילות של קרנות הפנסיה, וכתוצאה מכך - בתנאי מצטרפים חדשים לקרנות פנסיה. על פי ההחלטה, עמיתים שיצטרפו לקרן פנסיה החל מ - 1.1.95 יבוטחו בתוכנית חדשה, השונה במהותה מתוכניות הפנסיה הוותיקות.

על פי החלטות הממשלה, אישור לניהול קרן פנסיה יינתן רק לקרנות המבטיחות קיצבאות זיקנה, שאירים ונכות. מכאן שאין יותר קבלת עמיתים חדשים לתוכניות פנסיית יסוד, אלא לפנסיה מקיפה בלבד.

 

הערה: חל איסור על הפקדות חד פעמיות, ומותרות אך ורק הפקדות חודשיות שוטפות.

 

לגבי עמיתים חדשים יחולו ההסדרים הבאים (לפי המצב עד 2004, לגבי השינויים בתוכניות מ - 2004 ראו בהמשך):

יונפקו עבורם אג"ח מיועדות בריבית נומינלית של 4.8% (אפקטיבית 5.05%) לגבי 70% מהצבירה נטו. 30% הנותרים יושקעו בהשקעות בסיכון נמוך, כאשר המדינה תעניק 3% תשואה מובטחת כרשת ביטחון. 

עמיתים חדשים יוכלו להצטרף אך ורק לתוכנית של פנסיה מקיפה. 

הקרנות יהיו מאוזנות אקטוארית הן ברמת הקרן והן ברמת העמית. 

השכר המבוטח המירבי יהיה פעמיים השכר הממוצע במשק (13,928 ש"ח, נכון לינואר 2005). 

תוכנית הפנסיה לעמיתים חדשים

מהתשלומים השוטפים לקרן הפנסיה, מנוכים דמי ניהול ועתודות בסך 8% (חד פעמי מכל תשלום) לגוף המנהל.

92% הנותרים, משמשים לכיסוי הפנסיות לזיקנה, שאירים ונכות.

לרוב קרנות הפנסיה החדשות יש מספר תוכניות פנסיה:

  • תוכנית "רגילה" המבטיחה פנסיה החל מגיל 65

  • תוכנית המבטיחה פנסיה מגיל 60

  • ותוכניות בהן פנסיית הזיקנה מוגדלת על חשבון צימצום פנסיות נכות ושאירים.

Bowls Game

לראש העמוד