מידע כללי

אושרה לקריאה שניה ושלישית:

חברות השמירה חייבות להפקיד ערבות או לבטח את השומרים והמאבטחים

 

מוקד מידע:

מוקד מידע:

לראש העמוד