ביטוח חברות שמירה ואבטחה

ביטוח חברות שמירה ואבטחה

ביטוח אחריות מקצועית עבור חברות שמירה ואבטחה מתכתב עם הסביבה בה אנו חיים ופועלים. מכיוון שהסביבה היומיומית הפכה לסביבה חומרנית ומנוכרת. הגורםמלערעור בטחונו האישי כלכלי והמקצועי של הפרט והארגון .

 

ביטוח אחריות מקצועית

אנו עדים לתופעה ההולכת ומתעצמת, שבה לקוחות מגישים תביעות משפטיות כנגד נותני שרותים שונים, כדוגמת : עורכי דין, רופאים, רואי חשבון, פסיכולגים, חברות שמירה, רופאים אלטרבטיבים, מפעילי אטרקציות,מוהלים, מהנדסים, סייבר, ארכיטקטים, כלכלנים, שמאים - ומי לא, להבדיל מהתופעה בה לקוחות פוגעים פיזית בנותני השרות.

מגוון התביעות כולל קשת גדולה ורחבה של טיעונים מטיעונים שונים.
הטיעון המרכזי במרבית התביעות, מתבסס על נזקים אשר נטען כי נגרמו לתובע עקב רשלנות מקצועית של בעל המקצוע ממנו קיבל שרות או טיפול.

מצב זה מחייב לחשוב אחרת ולהערך אחרת. לחשוב אחרת פרושו "להשלים" עם ההנחה הקשה שכל מקבל שרות הוא תובע פוטנציאלי, ולהערך אחרת פרושו לנקוט משנה זהירות כלפי מקבלי השרות למיניהם יחידים ו/או תאגידים.

כמובן, שאין בכך ערובה שלקוח לו מסופקים שרותים מקצועיים, לא יחליט ביום מהימים להגיש נגדך תביעה בגין רשלנות מקצועית. מצב זה הוא בלתי נמנע ובלתי נשלט. מה שניתן למנוע, או למזער, הוא את הנזק הכלכלי העלול להגרם לך כתוצאה מהגשת תביעה זו.

הפתרון היחיד שבאמצעותו ניתן להתגונן כנגד "שואה" כלכלית, שמקורה בתביעת רשלנות מקצועית הוא ברכישת כיסוי בטוחי מתאים.

ביטוח ממונה בטיחות

הוספת סעיף ביטוח לחוק כלי הירייה

אושרה לקריאה שניה ושלישית:

חברות השמירה חייבות להפקיד ערבות או לבטח את השומרים והמאבטחים

הסעיף החדש מחייב את חברות השמירה והאבטחה לדאוג לביטוח של השומרים והמאבטחים ”לשם הבטחת פיצויו של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל של החברה או של השומרים”

 

ועדת הפנים והגנת הבסיסה אישרה לקריאה שניה ושלישית הוספת סעיף ביטוח לחוק כלי הירייה.הסעיף החדש מחייב את חברות השמירה והאבטחה לדאוג לביטוח של השומרים והמאבטחים ”לשם הבטחת פיצויו של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל של החברה או של השומרים”.

לאור הסתייגות משרד האוצר, בחוק תהיה אפשרות לחברת השמירה לבחור בין שתי אופציות: ביטוח השומרים או הפקדת כספי ערבות לשם כיסוי הוצאות עתידיות בגין פעולה של השומר במסגרת תפקידו שגרמה נזק לצד שלישי. התיקון ייכנס לתוקפו עד יולי 2008, מועד חידוש הרישיונות שלכל חברות האבטחה לשנתיים הקרובות. תוספת הביטוח לחוק כלי הירייה היא יוזמה של יו”ר ועדת הפנים, ח”כ אופיר פינס, אשר עלתה בדיון מוקדם של הוועדה, ב-5 לפברואר. באותה ישיבה פנה לח”כ פינס ולדימיר סברדלוב, מאבטח, וביקש להוסיף לחוק את חובת הביטוח של השומרים. ”ההערה החשובה האירה את עיניי הוועדה לתופעה החמורה שבעת מילוי תפקידם המאבטחים מופקרים על ידי חברות השמירה ומוצאים את עצמם לבד בבתי המשפט” אמר ח”כ פינס. התוספת זכתה לתמיכה של המשרד לביטחון פנים. שי ווגה, מחלקת האבטחה במשרד :”אנחנו בעד הביטוח מאחר והמאבטחים מחויבים על פי חוק לעבוד תוך היותם חשופים לתביעות”. ”מי שרוצה לפתוח חברת אבטחה צריך ביטוח כמו טלפון או משרד” מנהלת מחלקת הביטוח במשרד האוצר, לי דגן: ”משרד האוצר מתנגד להטלת חובת ביטוח מאחר וזו עלולה ליצור ביקוש קשיח לפרמיות שיביא לעליית מחירן, ירידן איכותן ואף להרוס את שוק הביטוח. מציעים חלופה לטיפול בלקונה – הפקדת ערובה כספית אשר תשמש לתשלום פיצויים במקרה שחברת האבטחה תיתבע, שהרי האחריות על מעשי המאבטח במסגרת תפקידו חלה על החברה המעסיקה אותו”.

נציגי משרד המשפטים ומשרד האוצר, אשר הביעו הסתייגות מהתוספת הביטוח עקב ההוצאות שזו תגרור בקרב חברות האבטחה עוררו ביקורת בקרב משתתפי הדיון. ח”כ פינס: ”מי שרוצה להקים חברת אבטחה צריך ביטוח כמו שהוא צריך טלפון ומשרד ואם אין לו כסף שלא יקים עסק”. המאבטח ולדימיר סברדלוב: ”צריך להחליט מה עומד בראש סדר העדיפויות – ביטחון או רווחים. אם התשובה היא ביטחון – אז חייבים ביטוח”. -לקראת חידוש רישיונות חברות האבטחה: חובת הפקדת ערבות או ביטוח לאור עמדות האוצר ומשרד המשפטים הציע יו”ר ועדת הפנים הצעת פשרה, אשר אושרה כנוסח סופי לקריאה שנייה ושלישית – חברת אבטחה תחויב לבחור אם לעשות הפקדת ערבות משמעותית או לעשות ביטוח. ח”כ פינס: ”חשוב לקבוע שהסכום של ההפקדה יהיה מספיק כדי שייתן מענה לסיוע משפטי למאבטח”. על משרד המשפטים הוטלה הכנת פרטי ההפקדה והסכומים להם יידרשו חברות האבטחה תוך 4 חודשים. פרק זמן זה יאפשר הכנה סופית ומפורטת של תוספת הביטוח לחוק לפני חודש יולי השנה, מועד חידוש רישיונות העסק לכל חברות השמירה בישראל לשנתיים הקרובות. מנתוני משרד הפנים עולה כי בישראל קיימות היום 402 חברות אבטחה, המעסיקותכ-65 אלף מאבטחים.

ביטוח מקצועי לחברות שמירה ואבטחה או בשמו המהודר ׳פוליסת אחריות מקצועית׳ חשוב כדי להבטיח את הגנת המאבטח ( כן , שמנו לב, יצא חרוז) לכן צרו קשר לשיחת ייעוץ חינם

 
ביטוח אחריות מקצועית
CCTV Camera

מוקד מידע:

במידה וברצונכם לשאול שאלות נוספות בנושא או לקבל הבהרות,

תוכלו לפנות למוקד המידע:

טלפון: 1-700-50-70-11. | דוא"ל: ishai@rami-david.co.il 

או להשאיר פרטים ונציג יחזור אליכם תוך 24 שעות

לראש העמוד