פנסיית חובה לעצמאיים

מידע כללי

בכדי לצמצם את הפער בשיעור החוסכים בין שכירים ועצמאים מתכננת הממשלה להפעיל החל מתחילת שנת 2017 חובת הפקדה לחיסכון פנסיוני לעצמאים.

חובת ההפקדה לפנסיה תחול על עצמאים בין הגילאים 21 ל- 55 ביום כניסת החוק לתוקף.

 

שיעור ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאים יעמוד על 4.45% עד חצי מהשכר הממוצע במשק, ועל 12.55% מהחלק מעל מחצית השכר הממוצע במשק.

 

בנוסף, על מנת לעודד את החיסכון לפנסיה, תוגדל הטבת המס של העצמאים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור של 0.5%, בנוסף בניגוד לעבר תינתן הטבת מס נוספת הפקדה לקרן השתלמות. כך עצמאי יוכל להפקיד 4.5% מהכנסתו לקרן השתלמות ולהיות זכאי להטבת מס, ללא תלות בהפקדה של 2.5% הנוספים לקרן השתלמות אשר אינם זכאים להטבת מס.

הצעת החוק כוללת עבור עצמאיים את הטבות הבאות:

  • הגדלת הטבת המס לחיסכון פנסיוני בחצי אחוז

  • הגדלת התקרה המוכרת לצורך הטבות מס בקרן השתלמות לעצמאים

  • הקטנת התשלומים לביטוח לאומי לבעלי הכנסות נמוכות

  • אפשרות למשיכת שליש מכספי החיסכון במקרה של סגירת העסק

הצעת החוק נותנת מענה חלקי לבעיית החיסכון לפנסיה של ציבור העצמאים בישראל ומתקנת עיוות היסטורי בתשלומי ביטוח לאומי.

על העצמאים להבין כי לא די בחובת ההפקדה שקיימת בצו כדי להבטיח חיסכון מספק לפרישה.

בנוסף, על העצמאי למצוא פתרון לבעיית הכיסויים הביטוחים ולעונתיות ברצף ההכנסות לאורך השנה

סיוע במצבי אבטלה לחוסכים בפנסיה:

במועד הפקדת הכספים יסווגו הכספים ככספי תגמולים, אך שליש מהכספים יסווג לרכיב ייעודי למצבי אבטלה. חלוקת הכספים היא בדומה להבחנה הקיימת אצל השכיר בין הפקדות התגמולים להפקדות הפיצויים.

עצמאי אשר סגר את עסקו, יוכל למשוך את הסכום הצבור למצבי אבטלה בהתאם לכללים הבאים:

  • תקרת הסכום אשר הופקד לרכיב ייעודי למצבי אבטלה

  • מספר שנות עבודתו כעצמאי כפול 12,230 ₪, ובלבד שבאותם שנים לא קיבל מענק פרישה.

  • מספר שנות עבודתו כעצמאי כפול הכנסתו המובטחת באותן שנים

אם הסכום שנצבר ברכיב הייעודי למצבי אבטלה קטן משלוש פעמים שכר מינימום, יהיה ניתן  להשלים כספים גם מרכיב התגמולים עד לשלוש פעמים שכר מינימום. הסיוע יינתן כקצבה  חודשית, שתיפרס באופן שווה, על פני שלושה חודשים.

חיסכון זה מיועד לסייע לעצמאי להחליק את הכנסתו בתקופות של אבטלה והן לסייע במימון הקמת עסק נוסף לצורך השתלבותו בשוק התעסוקה.

Senior Men Playing Chess
Retirement Protection

הקטנת תשלומי ביטוח לאומי:

לצד החובה לחסוך לפנסיה יבוצע תיקון עיוות היסטורי בשיעורי דמי הביטוח הלאומי. 

כיום, עצמאים ברמות הכנסה נמוכות משלמים יותר בהשוואה לשכירים ברמת הכנסה מקבילה.

כלומר, עצמאים בעלי הכנסה הזהה לשכירים משלמים שיעורי ביטוח לאומי גבוהים יותר מאשר חבריהם השכירים.

שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יופחתו, מ-6.72% ל-2.87%, ואילו שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר אשר עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יועלו ב-1.6%.

משמעות צעד זה היא הפחתה פרוגרסיבית של דמי הביטוח הלאומי עבור כ-90% מאוכלוסיית העצמאים, הכוללים את כלל העצמאים אשר הכנסתם היא מתחת לכ-21,000 ₪ בחודש

מוקד מידע:

במידה וברצונכם לשאול שאלות נוספות בנושא או לקבל הבהרות,

תוכלו לפנות למוקד המידע:

טלפון: 1-700-50-70-11. | דוא"ל: ishai@rami-david.co.il 

או להשאיר פרטים ונציג יחזור אליכם תוך 24 שעות

לראש העמוד